Equips Motor

Són els equips de persones responsables de liderar, acompanyar i vetllar el procés de canvi i d’organització que implica la implementació del Projecte Interdisciplinari. 
Cada escola té com a mínim un Equip Motor, algunes en tenen dos, diferenciats per etapes.
L’Equip Motor Escola Pia de Catalunya, realitza les mateixes funcions pel conjunt de la Institució.

Espai dels Equips Motor

Aquest espai està pensat perquè els equips motors de cada escola puguin compartir amb  tota la comunitat educativa allò que estan fent a la seva escola. És un lloc públic amb la voluntat de fer xarxa, de conèixer i aprendre dels altres.