Les Escoles Pilot

Són les escoles que al llarg del curs 20015-2016, han iniciat experimentalment, en un curs, la implementació del Projecte, per tal detectar aspectes a canviar i/o millorar  en el moment de la generalització. 

Grups Pilot

Són el conjunt de grups que inicien el Projecte, per primera vegada, dins de cada escola.

Espai de les Escoles Pilot

Els equips pilot de les escoles pilot tenen aquí un lloc per compartir allò que estan fent en aquest primer any de pilotatge. La seva experiència en la implementació del SUMMEM serà molt útil per tots.